การปลูกกระเทียมอย่างง่าย

คงจะดีไม่น้อยถ้าสวนหลังบ้านของเรามีสมุนไพรมากประโยชน์อย่างกระเทียมปลูกอยู่ เพราะสามารถนำมาประกอบอาหารและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้ทันทีที่ต้องการ การปลูกกระเทียมนั้นไม่ยากเพราะกระเทียมเป็นพืชทีขึ้นง่าย อีกทั้งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยยังเหมาะกับการปลูกกระเทียม

ขั้นตอนการปลูกกระเทียม